Duitse hypotheek - DuitseHypotheken.NET

het ziet er heerlijk uit, een Duits 2,8% hypotheek, maar voordat u juicht, het volgende

Eis 1) is dat u minimaal zelf 30% bezit van de huiswaarde. Dat is een oude Duitse gewoonte, waarbij ouders alvast iets apart leggen voor jongeren.
Eis 2) is dat een looptijd maximaal 25 jaar mag bedragen
Eis 3) is dat dan bij einde looptijd alles afbetaald moet zijn. Dus GEEN beleggingshypotheek, geen aflossingshypotheek, maar van meet af aan aflossen naast de rente, en op het einden: bijna geen rente meer betalen, maar bijna uitsluitend aflossing. De ANNUITEITENHYPOYTHEEK DUS.

De Duitse hypotheek mag WEL van de Nederlandse belasting worden afgetrokken

Wanneer voordelig?

De Duitse hypotheek is dus NIET gunstig voor mensen die minder dan 30% van het huis zelf bezitten (want dan krijg je geen hypotheek)

EN is niet gunstig voor mensen die weliswaar zelf 30%+ bezitten, maar geen hoge maandlasten aan kunnen.

Want éen aspect zou uw maandlasten doen dalen:
- de lagere rente
maar twee aspecten kunnen uw maandlasten doen stijgen:
- de kortere looptijd, waardoor meer afgelost moet worden in korter bestek
- de plicht om veel af te lossen.

Wat is het grote voordeel voor wie het aan kan? (30%+ zelf bezitten EN hoge maandlasten kunnen hebben): je betaalde over je hele leven gezien veel minder rente. En bent dus ook veel sneller klaar - na 20 of 25 jaar is het huis 100% van jezelf, geen enkele aflossing of rentebetaling meer.

Zo bespaart u, over uw hele leven genomen, als snel enkele TONNEN aan rente!

'Ontwikkeling van de hypotheekrente is in het Duits 'HypothekarZinsEntwicklung' en hier ziet u de fantastische kansen die er vanaf 2009 kwamen: hypotheekrentes van 2%

Twee procent hypotheek!

DuitseHypoheken.NET

Status 23 juni 2013

Er zijn enkele partijen die NU al Duitse hypotheken voor Nederlandse huizen ondertekenen, met klanten. Omdat zij echter niet overspoeld willen worden, werken zij met tussenpersonen, zoals Blankert Condultancy BV dat achter deze site steekt.

GEEF U DAAROM TOCH ZSM OOP VOOR ONZE VRIJBLIJVENDE WACHTLIJST - zie wachtlijst' of 'contact

'